Υπηρεσίες Γεωργικών Μελετών

Σουλίου 2, Αλεξανδρούπολη Έβρου, ΤΚ 68 131 
t: 2551305510 – F: 2551305511   
e: info@agroi.gr - w: www.agroi.gr - f: Agro i

Ώρες Λειτουργίας 
Δευτέρα με Παρασκευή 
Πρωί: 9:00 - 17:00 

Σύντομα κοντά σας