Σύντομα κοντά σας...

Μελετητικό Γραφείο

Παροχή Υπηρεσιών για Ένταξη σε Προγράμματα του ΥΠΑΑΤ
Νέοι Αγρότες               Δηλώσεις Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ)                        ΕΣΠΑ
Σχέδια Βελτίωσης       Αδειοδοτήσεις Σταβλικών Εγκαταστάσεων    Ομάδες Παραγωγών
Αγορά Γης                    Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία               Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020

 

Σουλίου 2, Αλεξανδρούπολη Έβρου, ΤΚ 68 131  
t: 2551305510 – f: 2551305511    
e: info@agroi.gr - w: www.agroi.gr

Ώρες Λειτουργίας  
Δευτέρα με Σάββατο  
Πρωί: 9:00 – 14:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή
Απόγευμα: 18:00 – 20:00